01.12.2023 — Barcelona, Nadal 2023

Avui s’ha inaugurat el pessebre de Plaça Sant Jaume, iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona.