Nou Museu del Port de Tarragona. 2021 — Arxiu

Ignasi Cristià: Disseny

La nova intervenció museogràfica posa de relleu les característiques essencials de l’espai existent, respectant en tot moment la seva naturalesa, fomentant el diàleg entre contenidor i contingut.

Allà on l’edifici s’expressa en tota la seva magnitud, amb el sostre ben lluny del cap dels visitants, la museografia li dona rèplica proposant unes grans estructures verticals,  versemblants amb els usos pretèrits i originals de l’espai, receptacle de contingut i alhora, contingut en si mateix.

A mesura que l’espai pren una dimensió més recollida, més humana, i comencem a parlar més de persones i de present, la museografia adopta una expressió més íntima, fent de les peces de la col·lecció les protagonistes d’una gran història.

Amb la col·laboració de Jose Castelló

Iago Blasi: Continguts

Tot i que el gruix de les peces i el relat expositiu es mantenen, els continguts del nou museu es presenten d’un altra manera. El nou guió aposta per una estructura temàtica, fent que cada àmbit contingui la seva pròpia cronologia, de manera que podem contemplar l’evolució en el temps de les diferents realitats plantejades. Creiem que aquesta disposició fomenta l’aprofundiment i la relació de conceptes; a més, anima el visitant a realitzar més d’una visita, podent dedicar cadascuna d’elles a uns temes diferents.

L’assentament dels continguts en l’espai té molt en compte el ritme de visita, escampant els recursos per tal que l’interès en el relat no decaigui en cap moment, combinant diferents nivells de lectura i situant de manera estratègica els nodes d’atracció més rellevants.

Institució impulsora: Autoritat Portuària de Tarragona

Ubicació: Tarragona

© Fotografia: Ignasi Cristià